Korn, får, æbler og natur

Lergravene i forgrunden - overdrevsjord med får med Leregården som baggrund

Lergravene i forgrunden - overdrevsjord med får med Leregården som baggrund

Leregården har siden 2014 været en økologisk gård, hvor ikke blot driften er økologisk, men hele tankegangen omkring driften er et forsøg på at kombinere økologi og biodiversitet - og også samtidig arbejde med bæredygtighed.

Alt hvad der produceres af korn på gården sælges til en økologisk nabo, så transport fra mark til brug af produkterne er så kort som mulig. Fåreholdet afgræsser marker, overdrev og lergravene, og får i vinterhalvåret havre fra egen mark. Der tilkøbes blot vitaminer og mineraler.

De fleste marker isås ikke blot kløvergræs som bunddække, men også i betydelig grad urter til bier og andre insekter.

 

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Leregården landbrug har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Del siden